Research

Ik ben van plan een studie te schrijven over de kristalmetafoor in het werk van de dichter J.A. dèr Mouw. In de loop van dit jaar hoop ik  meer informatie over dit onderwerp te publiceren.