J. A. dèr Mouw

Johan Andréas dèr Mouw (1863 – 1919) was een Nederlands dichter en filosoof. Op 2 december 2011 verscheen een artikel over de driehoeksverhouding tussen Dèr Mouw, Victor E. van Vriesland en Martinus Nijhoff in het literaire tijdschrift De Parelduiker.

Reacties:

‘Razend interessant! (…)De frequentie waarmee de term “pederastie” valt, krijgt wel iets geforceerds. Maar verder niets dan lof!’Jaap Goedegebuure

Het andere, laten we zeggen, ’opvallende’ artikel is van Lennard van Rij en gaat over ‘Platoonse liefde in tijden van decadentisme – J.A. dèr Mouw, Victor van Vriesland en Martinus Nijhoff’, waarin hij tot de conclusie komt dat ‘De driehoeksverhouding tussen J.A. dèr Mouw, Victor van Vriesland en Martinus Nijhoff grote gevolgen [heeft] gehad voor de Nederlandse dichtkunst van de eerste helft van de twintigste eeuw.’ En wie zijn wij om dat tegen te spreken? Hoe het ook zij, beide uitgaven worden sterk aanbevolen.Sander Brink, rond1900.nl

Een prachtbijdrageGerrit Komrij

Dèr Mouw zou [na 1904] niet meer voor de klas staan. Hij ging privéles geven, thuis aan de Laan van Meerdervoort 333 in Den Haag. Over de betrekkingen met de toen jeugdige en dandyeske literator Victor van Vriesland en de dichter Martinus Nijhoff (‘snobistische séances’) gaat het artikel van Lennard van Rij, dat uitmondt in een gewaagd voorstel: heeft Dèr Mouw (dichtersnaam Adwaita) model gestaan voor Nijhoffs Awater (1934)? – Arjan Peters, De Volkskrant

[Het] artikel heb ik met veel plezier gelezen. Het is een gewaagde stelling, Adwaita= Awater, maar [Van Rij] blijft er wel mee op de been. – Lucien Custers, biograaf van Dèr Mouw