Poëzie en Proza

In de loop van de weken hoop ik deze pagina aan te vullen en overzichtelijk te maken. In de navigatiebalk (boven) kun je alvast vier gedichten vinden die ik heb geschreven.

Allereerst ‘De toren’, het Utrechtgedicht van de maand 2009. Op verzoek van de Stichting Literaire Activiteiten Utrecht heb ik het menigmaal voorgedragen, tot in een pasgeopende vestiging van de Rabobank aan de door het NSB-verleden besmette Maliebaan aan toe.

Dan het gedicht ‘Tut-Ankh-Amon’. Dit vrije vers, dat ontstond na een vakantie in Egypte, werd eerder geplaatst in het periodiek Meander, in een nummer dat geheel gewijd was ‘jong Utrechts talent’ en dat samengesteld en ingeleid werd door stadsdichter Ingmar Heytze.

Daaronder heb ik een plezierdicht toegevoegd: ‘Vleermuis’. Ik schreef het vorig jaar op verzoek van Anne Broeksma en droeg het voor in café Willem Slok in Utrecht. Het was de week dat Osama Bin Laden werd vermoord; toen Anne vroeg of ik een actueel gedicht wilde schrijven, zei ik meteen ja. Nooit had ik kunnen vermoeden dat het actuele thema van die avond ‘Het jaar van de vleermuis’ zou zijn. Niettemin heb ik zelden zo’n aandachtig publiek getroffen als tijdens deze voordracht.

Ten slotte het haast onbegrijpelijke ‘Lorca’. Het was mijn inzending voor een Lorca-wedstrijd in het kader van ‘Literaire Meesters’ en ik won er de derde prijs mee. Het gedicht bevat citaten van Lorca, SF-achtige hersenspinsels, toespelingen op het werk van Ginsberg en Steinbeck, verwijzingen naar de Bijbel en een hervertelling van de verdwijning van het levende en daarna dode lichaam van de dichter Lorca. Hoe de jury van deze wirwar van woorden chocola heeft kunnen maken, is mij een raadsel, maar dat nam niet weg dat ik erg blij was met de derde prijs. Overigens is de juryvoorzitter van Irakese afkomst onlangs gezakt voor zijn inburgeringsexamen.