De kristalmetafoor

De Kristalmetafoor bij CouperusDe kristalmetafoor was een wijdverbreid beeld aan het begin van de 20ste eeuw in West-Europa. Momenteel schrijf ik aan een studie over de betekenis van de kristalmetafoor in de Nederlandse poëzie tussen 1880 en 1940. Dit doe ik aan de hand van de casus van Johan Andréas dèr Mouw.

In mei 2012 verscheen een verkennende studie naar de betekenis van de kristalmetafoor in Arabesken, het tijdschrift van het Couperus-genootschap. In dit artikel bracht ik Couperus’ gebruik van de metafoor in verband met de West-Europese cultuurgeschiedenis.