Archives for March 2012

Voor Ingmar

Op 19 februari jl. mocht ik optreden bij het FEEST DER POËZIE in Amsterdam. Om de voordracht extra spannend te maken voor mezelf, besloot ik de ochtend voorafgaande aan het feest een sonnet te schrijven voor Ingmar Heytze, de eregast van de avond. Een gedicht aan hem op te dragen leek mij des te meer […]