Archives for 2012

Caligo Mentium

Het is een slecht idee om een tekst nogmaals op spelfouten te controleren, als de gecorrigeerde en definitieve drukproeven alweer in handen zijn van de uitgever. Wie is er immers bij gebaat als je nog ergens een onvolkomenheid vindt, op een moment dat die onvolkomenheid niet meer kan worden weggepoetst? Deze wijze les kreeg ik […]

Vluchtgedrag

Tweede Pinksterdag. Vanaf mijn balkon kijk ik uit op het balkon van de buurjongen, waar gedurende de hele middag twee koolmeesjes af- en aanvliegen. De buurjongen heeft een paar weken geleden een houten vogelhuisje aangebracht, dat nu in de volle zon hangt. Vandaag wil ik schrijven. Sinds ik mijn artikel over de kristalmetafoor indiende bij […]

Voor Ingmar

Op 19 februari jl. mocht ik optreden bij het FEEST DER POËZIE in Amsterdam. Om de voordracht extra spannend te maken voor mezelf, besloot ik de ochtend voorafgaande aan het feest een sonnet te schrijven voor Ingmar Heytze, de eregast van de avond. Een gedicht aan hem op te dragen leek mij des te meer […]

Logistiek (1)

Januari bleek niet de rampmaand die ik verwachtte. Al die zorgen die tijdens de kerstvakantie bij mij op waren gekomen, toen ik ruim de tijd had om gedetailleerde doemscenario’s uit te werken, bleken onnodig. Nee, de kinderen van groep 8 waren niet rumoerig en gooiden geen puntenslijpers. Er waren geen meewarige blikken van de juf, […]

Verse Beats

Op vrijdagavond 27 januari zal ik bij Verse Beats o.m. het gedicht “Bosporus” voordragen. Tijdens de voordracht zal de volgende Engelse vertaling op een scherm geprojecteerd worden: Bosporus In Istanbul I met a blushing guy whose Turkish skin I knew from Amsterdam: plagued by Dutch winters, meeker than a lamb he came back to this […]

Opstaan

Beginnen na de kerstvakantie stemt me altijd melancholiek. Waar zich tijdens de kerstdagen nog de prettige nostalgie van huiselijke jaren aaneenreeg, en elke ongelijke sneeuwvlok de veilige sneeuw van vorig jaar opriep, dient zich op de laatste zondagavond van de vakantie een zwaar gemoed aan, dat verder neergetrokken wordt door herinneringen aan de afloop van […]